Behandeling

Voor behandeling is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Hierna volgt er er intake gesprek waarin de klachten, hulpvraag en doelstellingen geïnventariseerd worden. Tevens wordt er aandacht besteed aan wie je verder bent. Daarnaast is de intake van belang om te onderzoeken of er een ingang is voor behandeling en of er een "klik" is tussen patiënt en behandelaar. Aan de hand van de intake en de klachten starten we een traject op maat waarvan we weten dat deze de meeste kans op succes heeft. Mocht ik niet de juiste behandeling kunnen bieden kijken we samen naar een andere geschikte behandelvorm. 

Je kunt altijd contact met me opnemen voor vragen of voor het maken van een afspraak.

Binnen de behandeling wordt gebruik gemaakt van diverse technieken o.a.: schematherapie, AFT, CGT en/of EMDR.

Voor meer informatie kun je op volgende sites kijken:
www.vgct.nl
www.schematherapie.nl
www.emdr.nl

De behandeling is afgerond als de doelen die we bij aanvang hebben gesteld zijn bereikt, we tevreden zijn over het behaalde resultaat, we gezamelijk besluiten dat de doelen niet haalbaar zijn en/ of dat we er samen achterkomen dat verder gaan geen toegevoegde waarde meer heeft.

Bereikbaarheid en crisis

Binnen mijn praktijk is er geen mogelijkheid voor crisisopvang. Bij crisis wordt overlegt met de huisarts en zo nodig kan de crisisdienst van de GGZ worden ingeschakeld. Indien er sprake is van crisis buitenkantoortijden dan raad ik je aan contact op te nemen met de huisartsenpost in Alkmaar.

Tijdens vakanties bespreek ik met de patienten of er noodzaak is voor een waarnemer en zo nodig dan kan dat geregeld worden. 

Annuleren

Mocht je een afspraak moeten afzeggen of verzetten is het belangrijk om altijd contact op te nemen, anders houd je een plek bezet en moet iemand anders misschien langer wachten. Indien je niet of niet op tijd, korter dan 24 uur van te voren, afzegt ben ik genoodzaakt om hiervoor 80 euro in rekening te brengen.

Kosten/vergoedingen

Om in aanmerking te komen voor een behandeling bij een psycholoog of psychotherapeut heb je een verwijzing nodig van de huisarts.

Ik heb ervoor gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Dit betekend dat je zelf de factuur aan mij betaald. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de manier waarop je verzekerd bent. Met een restitutie polis (vrije keuze zorg) wordt de behandeling meestal volledig vergoed en met een natura of combinatie polis wordt de behandeling gedeeltelijk vergoed. Je bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van factuur bij de zorgverzekeraar.

Het advies is om zelf na te vragen welk percentage van het NZA tarief door de zorgverzekeraar wordt vergoed bij ongecontracteerde zorg.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft voor 2023 de tarieven vastgesteld voor diagnostiek en behandeling in de vrijgevestigde praktijk. 

De prestatiecodes die ik het meeste hanteer zijn: 

CO0440 Diagnostiek 45 minuten 172,98 euro

CO0570 Diagnostiek 60 minuten 199,34 euro

 CO0505 Behandeling 45 minuten 147,95 euro

CO0635 behandeling 60 minuten 176,30 euro

 

Het verplichte eigen risico voor 2023 is 385 euro. Je kunt zelf een hoger eigen risico met je zorgverzekeraar afgesproken hebben. 

Lees je eigen zorgverzekeringspolis goed door. De afhandeling met je zorgverzekeringsmaatschappij is geheel voor je eigen verantwoording.

 

dossier

Een psychologische behandeling vraagt om samenwerking en vertrouwen. Als psycholoog heb ik een geheimhoudingsplicht. Gedurende de behandeling worden je gegevens bewaard in een dossier. De gegevens staan in een electronisch dossier wat conform de wet WGBO en de Wet persoonsregistratie 20 jaar bewaard dient te worden. Als patiënt heb je recht op inzage in deze gegevens.

Als Gz-psycholoog en psychotherapeut heb ik een geheimhoudingsplicht tegenover derden, ik kan alleen met toestemming gegevens verstrekken.

Privacy en kwaliteitsstatuut

Mijn privacystatement is te vinden via deze link
Het privacybeleid is te vinden via deze link
Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut is te vinden via deze link

Klachten regeling

Wanneer je een klacht hebt over mijn beroepsmatig functioneren kun je dat in eerste instantie het beste met mij bespreekbaar maken.

Indien er naar jouw mening onvoldoende gehoor wordt gegeven aan je klacht kun je contact opnemen met de klachten commisie van de LVVP.

  • Klachten- en geschillenregeling van de LVVP:

LVVP-klachtenregeling in het kader van de Wkkgz