Privacy

Als behandelaar hecht ik er belang aan om zorgvuldig met de persoonlijke gegevens van patienten om te gaan en deze op adequate wijze te beschermen. 

Hiervoor heb ik een privacy beleid en privacy statement opgesteld, volgens de opgestelde richtlijnen van de LVVP en de AVG. Deze zijn voor iedere patient in te zien.

Privacy beleid

Privacystatement