Behandeling

Een goede behandeling start met de intake waarin de klachten, hulpvraag en doelstellingen geïnventariseerd worden. Tevens wordt er aandacht besteed aan wie je verder bent. Daarnaast is de intake van belang om te onderzoeken of er een ingang is voor behandeling en of er een "klik" is tussen patiënt en behandelaar. Aan de hand van de intake en de klachten starten we een traject op maat waarvan we weten dat deze de meeste kans op succes heeft. Mocht ik niet de juiste behandeling kunnen bieden kijken we samen naar een andere geschikte behandelvorm. Er is een goede samenwerking met andere psychologen en hulpverleners in de regio.

Je kunt altijd contact met me opnemen voor vragen of voor het maken van een afspraak.

Binnen de behandeling wordt gebruik gemaakt van diverse technieken o.a.: cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR en BEPP, ACT, of een meer inzichtgevende behandeling.

Voor meer informatie kun je op volgende sites kijken:
www.vgct.nl
www.schematherapie.nl
www.emdr.nl

Annuleren

Mocht je een afspraak moeten afzeggen of verzetten is het belangrijk om altijd contact op te nemen, anders houdt je een plek bezet en moet iemand anders misschien langer wachten. Indien je niet of niet op tijd, korter dan 24 uur van te voren, afzegt ben ik genoodzaakt om hiervoor 45 euro in rekening te brengen.

Kosten/vergoedingen

Om in aanmerking te komen voor een behandeling bij een psycholoog of psychotherapeut heb je een verwijzing nodig van de huisarts, maar als je in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van de zorgverzekering is het belangrijk goed te informeren naar de regels van de zorgverzekeraar. Ik werk zonder contracten met de zorgverzekeraars. Dit betekent dat afhankelijk van de manier waarop je verzekerd bent je de behandeling geheel of voor een deel vergoed krijgt. 

Voor alle zorgverzekering betekent het dat de kosten voor verzekerde zorg zijn gebaseerd op de NZA vastgestelde tarieven voor de GGZ. In de Gespecialiseerde GGZ wordt er gedeclareerd per afgesloten behandeltraject in plaats van per consult. Hierbij hangt het tarief af van het zorgproduct (diagnose) en het aantal behandelminuten. Zo kan het gebeuren dat de ene behandeling die 15 sessies beslaat hetzelfde kost als een behandeling van 25 sessies. 

De factuur wordt aan het einde van de behandeling naar de patient gestuurd die zorg draagt voor indienen van de factuur bij de zorgverzekeraar. Bij de gespecialiseerde GGZ, waar met DBC’s (Diagnose Behandel Combinatie) gewerkt wordt is dit na een jaar behandeling (indien de behandeling dan nog niet afgesloten is).

Het verplichte eigen risico voor 2019 is 385 euro. U kunt zelf een hoger eigen risico met uw zorgverzekeraar afgesproken hebben. 

Lees uw eigen zorgverzekeringspolis goed door. De afhandeling met uw zorgverzekeringsmaatschappij is geheel voor uw eigen verantwoording.
 

Privacy en dossier

Een psychologische behandeling vraagt om samenwerking en vertrouwen. Als psycholoog heb ik een geheimhoudingsplicht. Gedurende de behandeling wordt een dossier bijgehouden. De gegevens staan in een electronisch dossier wat 15 jaar bewaard dient te worden. Als patiënt heb je recht op inzage in deze gegevens.

Klachten regeling

Wanneer je een klacht hebt over mijn beroepsmatig functioneren kun je dat in eerste instantie het beste met mij bespreekbaar maken.

Indien er naar jouw mening onvoldoende gehoor wordt gegeven aan je klacht kun je contact opnemen met de klachten commisie van de LVVP.

Kwaliteitsstatuut

Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut is te vinden via deze link.